2527_Contract_de_furnizare.jpg

Contract de furnizare

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a stabilit, prin Ordinul nr. 77 din 10 septembrie 2009, un nou conţinut al contractului cadru de furnizare, în baza căruia se desfăşoară activitatea de furnizare reglementată a gazelor naturale către consumatorii casnici.

Printre principalele prevederi ale noilor contracte se numără extinderea termenului de plată a facturii la 30 de zile calendaristice (faţă de 15 zile anterior), introducerea sistemului de facturare a gazelor naturale pe bază de program de consum cu posibilitatea autocitirii lunare a contorului de către consumator şi transmiterea lunară a indexului către furnizor, în condiţiile şi la termenele stabilite de acesta.

Vă invităm să citiţi integral prevederile Condiţiilor standard de furnizare reglementată a gazelor naturale în documentul alăturat.

Citirea trimestrială a indexului contorului

Conform contractului de furnizare, baza de calcul a emiterii facturii lunare o reprezintă fie cantităţile lunare estimate în programul de consum pentru anul 2010, convenit între client şi furnizor, fie consumul lunar determinat de client în urma autocitirii indexului contorului şi transmiterii acestui index către furnizor.

Facturarea pe baza programului de consum are la bază cantităţile lunare estimate în contract la rubrica ,,Istoric de consum/cantităţi lunare determinate în baza profilului de consum anual”. Acest sistem de facturare implică obligaţia furnizorului de a regulariza trimestrial consumul real faţă de cel estimat şi valorile de plată ale acestora, prin intermediul facturii de regularizare, emisă pe baza citirii contorului de către personalul autorizat o dată la 3 luni. Astfel, citirea indexului contorului de către personalul E.ON se realizează o dată la trei luni, interval în care două luni se facturează în baza programului de consum. Diferenţele de consum înregistrate în cea de-a treia lună de citire vor fi evidenţiate în factura trimestrială de citire, fie ca diferenţă de plată, fie ca plată în avans, după caz.

Facturarea pe baza autocitirii contorului are la bază opţiunea clientului, exprimată în contract, de a renunţa la programul de consum în favoarea transmiterii lunare a indexului contorului de gaze naturale către furnizor, în condiţiile şi termenii precizaţi de către acesta. Astfel, transmiterea indexului către E.ON Energie România se poate face numai într-un anumit interval al lunii, comunicat fiecărui client, pentru a se evita perturbarea procesului de facturare în ansamblu (în situaţia în care autocitirea nu este transmisă cu respectarea condiţiilor şi termenelor precizate de furnizor, facturarea se va realiza în baza cantităţilor estimate în programul de consum precizat în contract). Astfel, citirea indexului contorului de către personalul E.ON se realizează o dată la trei luni, interval în care două luni se facturează în baza autocitirii contorului. Diferenţele de consum înregistrate în cea de-a treia lună de citire vor fi evidenţiate în factura trimestrială de citire, fie ca diferenţă de plată, fie ca plată în avans, după caz.

Întrebări şi răspunsuri

 • Care sunt principalele prevederi ale contractului cadru de furnizare reglementată a gazelor naturale valabil de la 1 oct. 2009?

  Termenul de plată a facturii de gaze naturale este de 30 de zile calendaristice, cu o perioadă de graţie la plata facturii de 15 zile calendaristice. Astfel, consumatorul are la dispoziţie 45 de zile calendaristice pentru plata facturii de gaze naturale.

  Depăşirea termenului de 45 de zile duce la aplicarea penalităţilor de întârziere în cuantum de 0,05%/zi începând cu prima zi după scadenţă, respectiv cu a 31-a zi de la data emiterii facturii, până la achitarea integrală a acesteia.

  Neplata facturii în termen de 45 de zile calendaristice determină de asemenea sistarea furnizării de gaze naturale începând cu a 46-a zi de la emiterea facturii.

  Noul contract-cadru pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la consumatorii casnici, valabil de la 1 octombrie 2009, prevede şi posibilitatea citirii indexului contorului o dată la trei luni.

  Close
 • Care este modalitatea de completare şi returnare a noului contract?

  Noul contract de furnizare a gazelor naturale se completează numai cu datele actualului titular al contractului. Conform prevederilor Ordinului ANRE menţionat, consumatorii au obligaţia returnării unui exemplar semnat al noului contract prin poştă, pe  adresa Centrului de Relaţii Clienţi de care aparţine, în termen de 15 zile de la primirea lui, împreună cu o copie a actului de identitate al titularului de contract, (datele de contact ale Centrelor de Relaţii Clienţi E.ON Energie România vă stau la dispoziţie în secţiunea Client casnic/Centre de Relaţii Clienţi).

  Close
 • Ce este programul de consum?

  Programul de consum reprezintă cantităţile lunare estimate în contractul de furnizare a gazelor naturale la rubrica ,,Istoric de consum/cantităţi lunare determinate în baza profilului de consum anual”. Aceste cantităţi lunare estimative sunt regularizate trimestrial în urma citirii contorului de către personalul autorizat E.ON o dată la trei luni.

  Close
 • Când şi cum poate fi transmis indexul lunar al contorului determinat prin autocitire?

  Consumatorii care au optat prin contract pentru facturarea gazelor naturale pe bază de autocitire, şi-au asumat obligativitatea transmiterii lunare a indexului, în intervalul comunicat de E.ON Energie România. Datele transmise astfel vor constitui baza de calcul a emiterii facturii lunare. Regularizarea cantităţilor transmise de clienţi în urma autocitirii se realizează trimestrial, prin citirea contorului de către personalul autorizat o dată la trei  luni. Diferenţele de consum dintre cantităţile autocitite şi cele realizate sunt evidenţiate în factura trimestrială de citire, fie ca diferenţă de plată, fie ca plată în avans, după caz.

  Transmiterea indexului autocitit al contorului de gaze naturale se poate face astfel:

  • on line, prin utilizarea portalului http://www.myline-eon.ro/
  • prin telefon, apelând Centrul Servicii Clienţi E.ON Energie România de luni până vineri, între orele 8-20, la numerele de telefon 0265 200 366 sau 0801 000 366

  Close
 • Când se realizează citirea contorului de către personalul E.ON?

  De la începutul anului 2010, citirea indexului contorului de gaze naturale de către personalul autorizat se face o dată la trei luni. Conform contractului de furnizare în vigoare, în intervalul cuprins între două citiri, baza de calcul a emiterii facturii lunare o reprezintă fie programul de consum prevăzut în contract, fie autocitirea indexului contorului de gaze naturale, în cazul clienţilor care au optat pentru acest lucru prin contract. În ambele cazuri, citirea trimestrială a contorului de către personalul autorizat are ca urmare emiterea facturii de citire, prin care se realizează regularizarea între cantităţile estimative facturate în baza programului de consum sau a autocitirii şi cantităţile consumate în mod real.

  Close
 • De ce transmiterea autoticitirii se poate face doar într-un anumit interval?

  Clienţii E.ON care au optat prin contract pentru autocitirea indexului contorului de gaze naturale au fost informaţi ulterior în legătură cu intervalul în care pot comunica furnizorului indexul autocitit. Acest interval cuprinde aproximativ o săptămână, iar ca interval al lunii, nu este acelaşi pentru toţi clienţii. Respectarea intervalului alocat dvs. pentru transmiterea autocitirii este importantă pentru a nu fi întârziat procesul general de facturare, lucru care ar afecta clienţii prin reducerea termenului de plată a facturii de gaze naturale, de 30 de zile. În situaţia în care autocitirea nu este transmisă cu respectarea termenelor prevăzute, facturarea gazului natural consumat se va realiza în baza cantităţilor lunare estimate în programul de consum precizat în contract.

  Close
Sus

© E.ON Energie România 2015